Publications

Here are some important publications made by Krishi Vigyan Kendra, Akola.

img

सोयाबीनवरील कीड व त्याचे नियंत्रण

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/542/2011
Authors: Dr. S. H. Daterao

img

तुरीवरील कीड व रोग आणि त्याचे नियंत्रण

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/543/2011
Authors: Dr. S. H. Daterao

img

फळझाडांची कमी उत्पादकता: कारणे व उपाययोजना

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/544/2011
Authors: Dr. S. H. Daterao

img

हरभरा, करडी व सुर्यफुल वरील कीड व रोग

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/545/2011
Authors: Dr. S. H. Daterao

img

गहू उत्पादन तंत्रज्ञान

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/546/2011
Authors: Dr. S. H. Daterao

img

हळद लागवड

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/549/2011
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +2

img

कागदी लिंबाचे हस्त बहार नियोजन

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/550/2011
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +2

img

संत्राच्या जुन्या झाडांचे पुनर्जीवन

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/551/2011
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +2

>
img

कारली लागवड तंत्रज्ञान

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/553/2011
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +2

img

कागदी लिंबाचे हस्त बहार नियोजन

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/561/2011
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +2

img

शेडनेट उभारणी तंत्र

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/752/2013
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +1

img

बटाटा लागवड

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/753/2013
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +1

img

तंत्र हळद शिजवणी व प्रतवारीचे

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/754/2013
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +2

img

लसूण लागवड तंत्रज्ञान

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/755/2013
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +1

img

निशिगंध लागवड तंत्रज्ञान

Pub. No.: LN/Dr.PDKV/PUB/756/2013
Authors: Mr. Gajanan J. Tupkar +1